www.zshlefantovce.edu.sk

Hviezdoslavov Kubín 2012

Hviezdoslavov Kubín 2012

V tento škol. rok sa školské kolo HK konalo 7. 2. 2012. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: v kategórii poézia a v kategórii próza. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť žiaci od 2. ročníka. Všetci súťažiaci sa snažili podať čo najpresvedčivejší výkon .Niektorí súťažiaci mali aj trému, ktorá nebola práve najlepšou kamarátkou pri prednese. Práve ona spôsobila, že podaktorým niekedy „vypadol“ text. Snaženie súťažiacich ocenila porota, ktorá pozostávala z pani učiteliek: Babockej, Rebrovej, Jankulovej a Dobrovodskej. Víťazom samozrejme gratulujeme a už sa tešíme na budúci škol. rok na nové texty ,ktoré odznejú z úst ďalších recitátorov. Porota rozhodla nasledovne:

Kategória poézie

UmiestenieMenoRočník
1.miestoS. Némová3. roč.
2.miestoJ. Néma
E. Majer
4.roč.

Kategória prózy

UmiestenieMenoRočník
1.miestoA. Babocký3.roč.
2.miestoS. Stodolová3.roč.
3.miestoK. Hruboňová4.roč.
Hodnotenie(552)   Komentáre(0)    

Súvisace články

00040961 | webdesign by ibastudio.sk