www.zshlefantovce.edu.sk

Vystúpenie sokoliara - sokol, krkavec, sova...

Vystúpenie sokoliara

Dňa 16.2.2011 sa v telocvični ZŠ Horné Lefantovce uskutočnilo za účasti MŠ Horné Lefantovce a MŠ Dolné Lefantovce predvádzanie piatich druhov sokoliarsky vedených dravcov- kuvik, krkavec, sokol rároh – Hugo, plamienka driemavá , myšiak lesný. Beseda bola zaujímavá a zaujala menších i väčších pozorovateľov. Na záver bolo deťom, ktoré nemajú strach umožnené fotografovanie. Mgr. Eva Báreková

Hodnotenie(734)   Komentáre(0)    

Súvisace články

00041031 | webdesign by ibastudio.sk