www.zshlefantovce.edu.sk

Rozvrh hodín v školskom roku 2016/2017

Vysvetlivky skratiek:

SJL - Slovenský jazyk a literatúra
ANJ - Anglický jazyk
MAT - Matematika
INV - Informatická výchova
VLA - Vlastiveda
PRI - Prírodoveda
PRV - Pracovné vyučovanie
PRVO - Prvouka
HUV - Hudobná výchova
TEV - Telesná výchova
VYV - Výtvarná výchova
NAV - Náboženská výchova
CLIL - Výchovné a prírodovedné predmety v anglickom jazyku

00040961 | webdesign by ibastudio.sk