www.zshlefantovce.edu.sk

Základné informácie

Základná škola Horné Lefantovce

Názov školy: Základná škola, Farská ulica 20, Horné Lefantovce
Zriaďovateľ: Obecný úrad Horné Lefantovce
Riaditeľka školy: Mgr. Janka Jankulová
Vyučovací jazyk: slovenský
Variant učebného plánu: 1. stupeň
1. ročník – ŠkVP/ISCED 1/
2. ročník - ŠkVP/ISCED 1/
3. ročník – ŠkVP/ISCED 1/
4. ročník – ŠkVP/ISCED 1/

Počet tried: 2
Počet tried v ŠKD: 1

Súvisace články

00040961 | webdesign by ibastudio.sk