www.zshlefantovce.edu.sk

Základné informácie

Základná škola Horné Lefantovce

Názov školy: Základná škola, Farská ulica 20, Horné Lefantovce
Zriaďovateľ: Obecný úrad Horné Lefantovce
Riaditeľka školy: Mgr. Janka Jankulová
Vyučovací jazyk: slovenský
Variant učebného plánu: 1. stupeň
1. ročník – ŠkVP/ISCED 1/
2. ročník - ŠkVP/ISCED 1/
3. ročník – ŠkVP/ISCED 1/
4. ročník – ŠkVP/ISCED 1/

Počet tried: 2
Počet tried v ŠKD: 1

Súvisace články

Orgány školy

Rada školy

FunkciaMeno
PredsedaJuraj Kušš
PodpredsedaIng Patrik Farkaš
ČlenoviaJaroslav Jánošík
 Ing Jozef Gaži
 Mgr Milan Krajčovič
 Mgr Silvia Szombayová
 Anna Andrášková

Rodičovská rada

FunkciaMeno
PredsedaMária Hupková
ČlenoviaMgr Lenka Gubišová
 Aneta Jánošíková
 Ing Lucia Vargová
00040961 | webdesign by ibastudio.sk