www.zshlefantovce.edu.sk

Veľké poďakovanie za obnovené lavice

Ďakujeme

Chceme vysloviť veľké POĎAKOVANIE rodičom, ktorí pomáhajú nezištne škole, menovite pán Roman Hupka, ktorý našu školu pravidelne sponzorsky podporuje. Páni Juraj Kušš a Peter Pavlík, ktorí nezištne, počas prázdnin obnovili staré lavice v počte 12 kusov na nepoznanie. Lavice sú krásne a našich žiakov, podobne ako nás, určite potešia. V neposlednom rade veľké poďakovanie pánovi Igorovi Janebovi, ktorý celú snahu sponzorsky zastrešil.

Veľmi si vážime pomoc a podporu. ĎAKUJEME! :)

26.08.2016 

Súvisace články

00040961 | webdesign by ibastudio.sk